Rats in action 2 / Szczury w akcji 2

After a handful of attempts (for video of the first trials see here) my rats figured out how to open my LEGO puzzle boxes. It took them the longest to realise how to open the door of the DUPLO house. Tokyo was more interested than Stripe in the whole affair and is better at the task.


Po paru próbach (film z pierwszych prób możesz naleźć tutaj) moje szczury nauczyły się otwierać pudełka-łamigłówki. Najtrudniejsze okazało się otwieranie drzwi do domku z DUPLO. Tokjo okazała większe zainteresowanie pudełkami i nauczyła się je otwierać szybciej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *