Read me / Informacja

Some posts on this website are in English and some in Polish (though usually every topic is covered in both languages). If you would like to only see posts in English, choose the category “In English”.

Część wpisów na tej stronie jest w języku polskim, inne w angielskim, ale każdy temat najczęściej opisuję w obu językach. Jeśli chcesz widzieć tylko posty w języku polskim, wybierz kategorię „Po polsku”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *